Szkoła Podstawowa im. Zofii Przewłockiej w Woli Gałęzowskiej

Warsztaty dla uczniów szóstej klasy

26 marca 2014r. Pani Agnieszka Lewicka-Zelent przeprowadziła warsztaty dla uczniów klasy szóstej. Ich celem było zapoznanie uczniów z metodami uczenia się oraz rozwijania kreatywnego myślenia. Spotkanie odbyło się w ramach realizacji projektu pt. „Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli w Powiecie Lubelskim”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Priorytet III. Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.5. Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół. W warsztatach uczestniczyli nauczyciele jako obserwatorzy.

26.03.2014, 6:48
Skip to content