Szkoła Podstawowa
im. Zofii Przewłockiej w Woli Gałęzowskiej

Kalendarz

Kalendarz roku szkolnego 2023/2024

1.Rozpoczęcie roku szkolnego 2023/2024

oddział przedszkolny 01.09.2023r. godz. 800

szkoła

04.09.2023 r. godz. 10.00

2.I zebranie rodziców13.09.2023r. godz. 1700
3.Zebranie Rady Pedagogicznej15.09.2023r. godz. 1500
4.Zebranie Rady Pedagogicznej15.11.2023r. godz. 1500
5.II zebranie rodziców – informacja o ocenach i zachowaniu21.11.2023r. godz. 1700
6.Spotkanie opłatkowe22.12.2023r.
7.Zimowa przerwa świąteczna23.12-31.12.2023r.
8.Informacja o grożących ocenach niedostatecznychdo 22.12.2023r.
9.Termin wystawiania ocendo 11.01.2024r.
10.Zakończenie I semestru31.01.2024r.
11.Śródroczne klasyfikacyjne posiedzenie Rady Pedagogicznej25.01.2024r. godz. 1500
12.III zebranie rodziców15.02.2024r. godz. 1700
13.Rada pedagogiczna podsumowująca20.02.2024r. godz. 1500
14.Ferie zimowe29.01–11.02.2024r.
15.Zebranie analityczne Rady Pedagogicznej10.04.2024r. godz. 1500
16.IV zebranie rodziców16.04.2024r. godz. 1700
17.Wiosenna przerwa świąteczna28.03-02.04.2024r.
18.Informacja o grożących ocenach niedostatecznychdo 17.05.2024r.
19.Egzamin ósmoklasisty

język polski – 14.05. 2024

godz. 9:00 – 120 min.

matematyka – 15.05.2024

godz. 9:00 – 100 min.

język angielski  – 16.05.2024

godz. 9:00 – 120 min.

20.Termin wystawiania ocendo 10.06.2024r.
21.Poinformowanie uczniów i ich rodziców o przewidywanych  ocenach klasyfikacyjnychdo 03.06.2024r.
22.Roczne klasyfikacyjne posiedzenie rady pedagogicznej.17.06.2024r. godz. 1500
23.Rada Pedagogiczna podsumowująca28.06.2024r. godz. 1000
24.Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych21.06.2024r.
25.Ferie letnie22.06-31.08.2024r.
26.Egzaminy poprawkowe i klasyfikacyjne26-30.08.2024r.
27.Rada Pedagogiczna26.08.2024r. godz. 900
28.Rozpoczęcie roku szkolnego 2024/202502.09.2024r. godz. 900
29.Dni wolne od zajęć dydaktycznych (8 dni)

02.11.2023,

03.11.2023,

22.12.2023,

02.05.2024,         

14-16.05.2024,

31.05.2024,

 

30.Konsultacje dla rodzicówZgodnie z harmonogramem
Doradztwo zawodowe

Druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej z Gałęzowa odwiedzili Szkołę Podstawową im. Zofii Przewłockiej w Woli Gałęzowskiej

Mirosław Stoczkowski
W piątek 17 maja 2024 r. przedszkolaki ze Szkoły Podstawowej im. Zofii Przewłockiej w Woli...
Aktywna Szkoła - Aktywny Weekend

Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Zofii Przewłockiej uczestniczą w Programie „Aktywna Szkoła – Aktywny Weekend”

Mirosław Stoczkowski
W weekend 18 i 19 maja 2024 r., uczniowie Szkoły Podstawowej im. Zofii Przewłockiej w...
Wydarzenia

Życzenia Lubelskiego Kuratora Oświaty dla ósmoklasistów

Mirosław Stoczkowski
Drodzy Uczniowie, Rozpoczynacie dzisiaj swój pierwszy ważny egzamin; życzę, abyście go zdali możliwie najlepiej. Wierzę,...

Bądź na bieżąco z informacjami

Wszystkie informacje z naszej szkoły znajdziesz właśnie tutaj!

Skip to content