Szkoła Podstawowa
im. Zofii Przewłockiej w Woli Gałęzowskiej

Świetlica szkolna

REGULAMIN

Każdy uczeń korzystający ze świetlicy szkolnej ma prawo:

 1. Przebywać w niej (szczególnie uczniowie dojeżdżający) w godzinach oczekiwania przed i po zajęciach szkolnych.
 2. Korzystać z pomocy wychowawców w nauce.
 3. Brać czynny udział w zajęciach świetlicowych.

Każdy uczeń powinien:

 1. Punktualnie i regularnie uczestniczyć w zajęciach świetlicowych.
 2. Otaczać opieką młodszych i być koleżeńskim wobec innych.
 3. Okazywać szacunek wychowawcom, nauczycielom, rodzicom i osobom starszym.
 4. Aktywnie uczestniczyć i właściwie zachowywać się w czasie zajęć świetlicowych.
 5. Dbać o estetyczny wygląd pomieszczenia, nie niszczyć sprzętu i gier świetlicowych.
 6. Dbać o bezpieczeństwo własne i innych.
 7. Powiadamiać wychowawców, nauczycieli oraz dyrektora szkoły o grożącym niebezpieczeństwie lub zaistniałym wypadku.
 8. Wszelkiego rodzaju wyjścia ze świetlicy zgłaszać do wychowawców.
 9. Zwolnienia z zajęć świetlicowych muszą być potwierdzone pisemną prośbą rodziców lub wychowawcy klasy.

Zabrania się:

 1. Samowolnego opuszczania świetlicy.
Aktualności

Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Zofii Przewłockiej odwiedzają Farmę Iluzji

Mirosław Stoczkowski
W dniu 20 maja 2024 r. uczniowie klasy IV Szkoły Podstawowej im. Zofii Przewłockiej w...
Doradztwo zawodowe

Światowy Dzień Pszczół

Mirosław Stoczkowski
Pszczelarstwo to zawód, który wymaga zarówno wiedzy, jak i pasji. Pszczelarz, nazywany również bartnikiem, zajmuje...
Pasje

Z wizytą w ogrodzie Pana Antoniego Wąsika

Mirosław Stoczkowski
We wtorek 30 kwietnia, dzięki uprzejmości naszego sąsiada Antoniego Wąsika, najmłodsi członkowie społeczności szkolnej wybrali...

Bądź na bieżąco z informacjami

Wszystkie informacje z naszej szkoły znajdziesz właśnie tutaj!

Skip to content