Szkoła Podstawowa im. Zofii Przewłockiej w Woli Gałęzowskiej

REKRUTACJA DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO ORAZ DO KLASY I SZKOŁY PODSTAWOWEJ

 

 

 

 

 

REKRUTACJA

do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. Zofii Przewłockiej w Woli Gałęzowskiej

na rok szkolny 2021/2022

 1. Rodzice dzieci, które pierwszy raz zostaną zapisane do oddziału przedszkolnego składają wniosek o przyjęcie wraz z dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia spełniania kryteriów wymienionych we wniosku w terminie: od 9 lutego 2021 r. do 1 marca 2021 roku.
 2. Wniosek należy złożyć w wymaganym terminie w siedzibie szkoły.
 3. Druki wniosku są dostępne w siedzibie szkoły.
 4. Przypominamy o obowiązku zgłaszania dzieci realizujących roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne.
 5. Wszelkie informacje można uzyskać pod numerem telefonu 815658023 lub w siedzibie Szkoły Podstawowej im. Zofii Przewłockiej w Woli Gałęzowskiej, Wola Gałęzowska 116a, 23-100 Bychawa.
 6. Szczegółowy harmonogram postępowania rekrutacyjnego określony przez organ prowadzący dostępny jest na stronie internetowej Gminy Bychawa.

 

KONTYNUOWANIE UCZĘSZCZANIA DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO

 1. Rodzice dzieci uczęszczających do oddziału przedszkolnego składają na rok szkolny 2021/2022 deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w naszej placówce.
 2.  Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego jest dostępna w siedzibie szkoły.
 3. Termin składania deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego: od 02.02.2021 do 08.02.2021 roku.

REKRUTACJA

do klasy I w Szkole Podstawowej im. Zofii Przewłockiej w Woli Gałęzowskiej

na rok szkolny 2020/2021

 

Informacja dla rodziców dzieci siedmioletnich i  sześcioletnich o zasadach przyjmowania do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. Zofii Przewłockiej w Woli Gałęzowskiej w roku szkolnym 2021/2022.

Dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły

 1. Dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły podlegają postępowaniu rekrutacyjnemu.
 2. Rodzice dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły składają wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej wraz z dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia spełniania kryteriów wymienionych we wniosku w terminie: od 9 lutego 2021 r. do 1 marca 2021 roku. Wzór wniosku do pobrania w siedzibie szkoły od dnia 9 lutego 2021r.
 3. Wszelkie informacje można uzyskać pod numerem telefonu 815658023 lub w siedzibie Szkoły Podstawowej im. Zofii Przewłockiej w Woli Gałęzowskiej, Wola Gałęzowska 116a, 23-100 Bychawa.

Dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły

 1. Obwód Szkoły Podstawowej im. Zofii Przewłockiej w Woli Gałęzowskiej obejmuje miejscowości: Wola Gałęzowska, Wola Gałęzowska Kolonia, Józwów, Gałęzów, Gałęzów Kolonia Druga, Kowersk.
 2. Obowiązkiem szkolnym w roku szkolnym 2021/2022 objęte są dzieci siedmioletnie zamieszkałe w obwodzie Szkoły Podstawowej im. Zofii Przewłockiej w Woli Gałęzowskiej, które przyjmuje się do szkoły na podstawie zgłoszenia. Wzór zgłoszenia do pobrania w siedzibie szkoły. Zgłoszenia przyjmowane są w terminie: od 02.02.2021 do 08.02.2021 roku.
 3. Na wniosek rodziców naukę w szkole podstawowej może także rozpocząć dziecko, które w danym roku kalendarzowym kończy 6 lat, jeżeli dziecko:
 • korzystało z wychowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym, w którym ma rozpocząć naukę w szkole albo
 • posiada opinię poradni psychologiczno – pedagogicznej  o możliwości rozpoczęcia  nauki w szkole podstawowej, wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno – pedagogiczną albo niepubliczną poradnię psychologiczno – pedagogiczną założoną zgodnie z art.168 oraz zatrudniającą pracowników posiadających kwalifikacje określone dla pracowników publicznych poradni psychologiczno – pedagogicznych.
01.02.2021, 9:26