Szkoła Podstawowa im. Zofii Przewłockiej w Woli Gałęzowskiej

CYBERPRZEMOC – RADY DLA RODZICÓW

Porady dla rodziców i opiekunów, jak przeciwdziałać cyberprzemocy:

 W przeciwdziałaniu cyberprzemocy niezwykle ważna jest rola rodziców i szkoły. Zarówno opiekunowie, jak i nauczyciele powinni podejmować temat przemocy w sieci w rozmowach z dziećmi.

 

 • Przede wszystkim należy uświadomić dzieciom czym jest cyberprzemoc i jakie może mieć konsekwencje – publikowanie niektórych materiałów kwalifikuje się jako przestępstwo regulowane w kodeksie karnym, inne z kolei jak np.: włamywanie się do kont internetowych są podstawą do dochodzenia swoich praw na drodze cywilnoprawnej,
 • Wychowywać dzieci w wartościach – aby czuły się istotami godnymi i kochanymi oraz umiały tak samo traktować innych,
 • Nie bagatelizować problemu cyberprzemocy, jeśli zaistnieje ten problem – zarówno jeśli nasze dziecko uczestniczyło w wirtualnym prześladowaniu innych bądź stało się jej ofiarą. Liczy się również czas – szybka reakcja, aby nie doszło do eskalacji konsekwencji zamieszczanych wiadomości, zdjęć czy filmów itd. Należy także wyciągnąć konsekwencje adekwatnie do szkodliwości zaistniałej sytuacji.
 • Zwracać uwagę na rolę świadków cyberprzemocy – akcentować powinność pomagania kolegom, którzy doświadczają w sieci nieprzyjemności, a z drugiej uświadamiać, że nawet przesłanie kompromitujących kogoś materiałów czyni z nich sprawców przemocy,
 • Uczyć dzieci, aby pod pozorem żartów nie wysyłały do nikogo obraźliwych treści ani nie rozpowszechniały wiadomości otrzymanych od innych bez ich zgody,
 • Uwrażliwiać dzieci na fakt prawa ochrony danych osobowych, aby wiedziały jak chronić swoją prywatność oraz szanować prywatność innych,
 • Nauczyć dzieci jak można zablokować otrzymywanie e-maili od osób, które nie znajdują się na ich liście kontaktów,
 • Zapisywać obraźliwe wiadomości – być może będą one stanowiły dowód w sprawie,
 • Zastosować filtry i zapory internetowe w komputerze dziecka,
 • Zorientować się – jakie strategie przeciwdziałania cyberprzemocy wprowadzone zostały w szkole Waszego dziecka oraz współpracować z nauczycielami i innymi rodzicami, aby przeciwdziałać prześladowaniom w świecie rzeczywistym oraz w sieci, jeśli zaistnieją takie sytuacje,
 • Poznać środowisko własnego dziecka – przyjaciół, ich rodziców, nauczycieli oraz kolegów i koleżanki z klasy,
 • Pielęgnować dobry kontakt z dzieckiem, aby było szczere ze swoim rodzicem, nawet jeśli zachowa się bezmyślnie – każdy ma prawo do popełniania błędów i także należy starać się je naprawiać,
 • Przyjrzeć się, w miarę możliwości – jakie strony najczęściej odwiedza Wasze dziecko i z Kim koresponduje w sieci,
 • Jeśli to możliwe – komputer powinien stać w miejscu widocznym dla wszystkich członków rodziny (z uwzględnieniem faktu, że im większe dziecko – tym mniejszej potrzebuje ochrony ze strony dorosłych)
 • Zorganizować życie w realu – rozwój zainteresowań oraz aktywności poza światem wirtualnym,
 • Korzystać z ogólnopolskich programów profilaktycznych.

 

Skorzystaj z pomocy.

Zgłoś fakt cyberprzemocy odpowiednim instytucjom – szkoła, policja jeśli sprawa ma wymiar przestępstwa, odwiedź strony internetowe: www.helpline.org.pl lub www.dzieckowsieci.pl oraz zadzwoń na bezpłatną infolinię 800-100-100.

 

Źródło: http://www.gim1ndg.pomorskie.pl/doc/cyberprzemoc/porady_dla_rodzicow_skrot.pdf, http://krotoszyn-charisma.pl/,  

IGOM

ul. Wita Stwosza 3
40-036 Katowice

 

19.11.2017, 5:44
Skip to content