Szkoła Podstawowa im. Zofii Przewłockiej w Woli Gałęzowskiej

Uroczyste pasowanie uczniów klasy II na czytelników biblioteki szkolnej

Dnia 19 marca 2021 roku odbyło się w naszej szkole oficjalne przyjęcie uczniów klasy drugiej do grona czytelników biblioteki. Uroczystość ta odbywa się zwykle dla pierwszoklasistów na wiosnę, gdy znają już wszystkie literki. Jednakże w związku z pandemią w ubiegłym roku szkolnym nie można było jej przeprowadzić.  Uczniowie od września korzystali z księgozbioru biblioteki szkolnej, brali udział  w konkursach bibliotecznych,  lecz z powodu nauki zdalnej uroczystość pasowania na czytelnika została przesunięta. Zanim uczniowie złożyli przyrzeczenie musieli wykazać się znajomością regulaminu biblioteki, sposobem wypożyczania książek oraz prośbami książki, z czym poradzili sobie na szóstkę. Następnie uczniowie w obecności pana dyrektora Mirosława Stoczkowskiego  uroczyście przyrzekali, że zawsze będą szanować książki, korzystać z ich mądrości i sumiennie wypełniać obowiązki czytelnika. Po przyrzeczeniu nastąpiło uroczyste pasowanie na czytelnika przez pana dyrektora dużą ,,zakładką’’. Już jako czytelnicy biblioteki szkolnej, uczniowie podpisali się pod „biblioteczną przysięgą”, a pamiątkowy dyplom, który otrzymali z rąk Pani bibliotekarki będzie im przypominał o tym uroczystym wydarzeniu.

“…Starajcie się czerpać z książek jak najwięcej mądrości i radości. Szanujcie je, jak najbliższych sercu przyjaciół…”.

19.03.2021, 11:37