Szkoła Podstawowa im. Zofii Przewłockiej w Woli Gałęzowskiej

U grobu Zofii Przewłockiej

W dniu 28 października 2013r. uczniowie klasy szóstej ze Szkoły Podstawowej w Woli Gałęzowskiej wraz z opiekunami: Kazimierzem Walczakiem – nauczycielem historii, Januszem Flisem oraz Reginą Kloc odbyli wycieczkę rowerową na bychawski cmentarz.

Celem wyjazdu było odwiedzenie grobu Zofii Przewłockiej z Koźmianów przyszłej patronki naszej szkoły. Po przybyciu na cmentarz uczniowie wraz z opiekunami pomodlili się w intencji patronki. Następnie uczestnicy wycieczki przystąpili do uporządkowania pomnika oraz najbliższego otoczenia. Na koniec nauczyciel historii przybliżył zebranym postać przyszłej patronki. Ostatnim punktem pobytu na cmentarzu były odwiedziny kwater bezimiennych żołnierzy poległych w czasie II wojny światowej w okolicy Bychawy w trakcie między innymi akcji „Burza”.

Należy podkreślić, że uczniowie w sposób godny i zdyscyplinowany zachowali się w czasie pobytu na cmentarzu. Przejazd w obie strony również odbył się z zachowaniem zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Postawa dzieci na cmentarzu: modlitwa w ciszy i skupieniu, symboliczne zapalenie zniczy, sumienne sprzątanie, świadczą o tym, że ta żywa lekcja historii osiągnęła swój cel a sama wyprawa była bardzo owocna.

Jest to zarazem początek naszych starań o podtrzymywanie pamięci o tej niezwykłej postaci, która wpisze się w tradycję naszej szkoły.

28.10.2013, 12:23