Szkoła Podstawowa im. Zofii Przewłockiej w Woli Gałęzowskiej

Spotkanie z uczennicami Gimnazjum nr 1 w Bychawie

W dniu 28 maja 2015 roku w  Szkole Podstawowej im. Zofii Przewłockiej w Woli Gałęzowskiej  odbyło się spotkanie  uczennic Gimnazjum nr 1 im. Obrońców Ojczyzny w Bychawie z uczniami klasy VI. Dziewczęta opowiedziały o atutach ich szkoły oraz przedstawiły ofertę edukacyjną na rok szkolny 2015/2016. Walory gimnazjum, do którego uczęszczają to m.in.:

  • Doskonałe przygotowanie do egzaminu gimnazjalnego,
  • Możliwość rozwijania swoich zainteresowań,
  • Pozalekcyjne zajęcia sportowe,
  • Wysokie osiągnięcia zarówno sportowe jak i edukacyjne,
  • Możliwość wyboru drugiego języka obcego (niemiecki lub francuski),
  • Wymiana polsko-francuska oraz zamiary wprowadzenia projektu wymiany polsko-niemieckiej,
  • Dobrze wyposażona hala sportowa i boisko „Orlik”,
  • Wspaniała atmosfera  i mili nauczyciele.

Gimnazjum 002

Gimnazjum 003

28.05.2015, 11:49