Szkoła Podstawowa im. Zofii Przewłockiej w Woli Gałęzowskiej

Spotkanie profilaktyczne „Stop cyberprzemocy”

W ramach działań profilaktycznych realizowanych przez Szkołę Podstawową im. Zofii Przewłockiej w Woli Gałęzowskiej, kierownik II Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej do Wykonywania Orzeczeń w Sprawach Rodzinnych i Nieletnich Pani Ewa Cichocka przeprowadziła spotkanie z uczniami i rodzicami naszej szkoły. Tematem spotkania było bezpieczeństwo w sieci. 

Pani Ewa Cichocka podczas spotkania omówiła najczęściej występujące formy przemocy z wykorzystaniem sieci i telefonu komórkowego, takie jak nękanie, straszenie, publikowanie ośmieszających zdjęć i filmów, szantaż, podszywanie się za kogoś innego, pisanie obraźliwych komentarzy i wyzwisk.

Pani kierownik ostrzegła uczniów przed pochopnym udostępnianiem w Internecie swoich danych osobowych, zdjęć i filmów. Zwróciła także uwagę na konieczność ograniczonego zaufania do osób poznanych w sieci. Zachęcała uczniów do tego, aby w sytuacji zagrożenia szukali wsparcia u dorosłych – rodziców, nauczycieli i innych zaufanych osób. W trakcie spotkania Pani Ewa Cichocka omówiła z dziećmi odpowiedzialność prawną osób nieletnich.

Na zakończenie wizyty w szkole odbyło się spotkanie Pani Ewy Cichockiej z uczniami i rodzicami klasy szóstej.

Dziękujemy Pani kierownik Ewie Cichockiej za przeprowadzenie spotkania o tak ważnej dzisiaj tematyce. Mamy nadzieję, że bardzo czytelny i wspaniale przygotowany przekaz przyczyni się do wzrostu świadomości uczniów na temat niebezpieczeństw, na jakie narażeni są w wirtualnym świecie.

cyt.http://www.dolnoslaska.policja.gov.pl

05.04.2019, 9:43