Szkoła Podstawowa im. Zofii Przewłockiej w Woli Gałęzowskiej

Próbny egzamin ósmoklasisty

Informacja dla rodziców i uczniów klasy VIII  w sprawie próbnego egzaminu ósmoklasisty
1.Wszyscy uczniowie klasy 8 przystępują do egzaminu próbnego ósmoklasisty.
2.Wszystkie materiały, w tym nagrania w formacie mp3 do zadań na rozumienie ze słuchu w arkuszach z języka angielskiego zostaną zamieszczone na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej www.cke.gov.pl oraz na stronach internetowych komisji egzaminacyjnych w terminach:
30.03.2020 r. (poniedziałek) godz. 9.00 – język polski,
31.03.2020 r. (wtorek) godz. 9.00 – matematyka
1.04.2020 r. (środa) godz. 9.00 – język angielski
3.Uczniowie po pobraniu materiałów ze strony CKE lub OKE – rozwiązują zadania w domu w takim czasie, jaki jest przeznaczony na wykonanie zadań na egzaminie :
język polski 120 minut (uczniowie, którzy mają wydłużony czas piszą 180 minut),
matematyka 100 minut (uczniowie, którzy mają wydłużony czas piszą 150 minut),
język angielski 90 minut (uczniowie, którzy mają wydłużony czas piszą 135 minut).
4.Uczniowie zapisują swoje rozwiązania jako plik tekstowy w edytorze tekstu i odsyłają do nauczycieli przedmiotu:

Język polski – Magdalena Rugała: rugalamagda360@gmail.com
Matematyka – Beata Zaręba: beata_110226@interia.pl
Język angielski – Anna Fajnas: myonlinehomework1@gmail.com

Uwaga.
Wskazane jest, aby uczniowie – po pobraniu materiałów ze strony CKE lub wybranej OKE – rozwiązali zadania w domu w takim czasie, jaki jest przeznaczony na wykonanie zadań na egzaminie, zapisując swoje rozwiązania w  formie, np.
• w pliku w edytorze tekstów;
• na wydruku;
• korzystając z karty odpowiedzi, która będzie zamieszczona na stronie razem z arkuszem (plik edytowalny, w którym odpowiedzi będzie można zapisać komputerowo albo odręcznie);
• na zwykłej kartce papieru, numerując kolejno rozwiązywane zadania.

5.Odsyłając odpowiedzi w temacie wiadomości należy wpisać:
egzamin próbny 8 – język polski
egzamin próbny 8 – matematyka
egzamin próbny 8 – język angielski
6.Podając odpowiedzi należy numerować zadania zgodnie z arkuszem.
7.Odpowiedzi odsyłamy do godziny 12.00 każdego dnia (z przyczyn technicznych możliwe jest odesłanie prac do godziny 13.00).
8.Za wyniki z egzaminu nie będą wystawiane oceny z przedmiotów.
9.Uczniowie otrzymają informację zwrotną o wynikach egzaminu poprzez dziennik elektroniczny Librus.
10.W dniach próbnego egzaminu ósmoklasisty nie będą wysyłane do uczniów klasy 8 materiały do zdalnej nauki zgodnie ze zmodyfikowanym planem lekcji.

Dodatkowe informacje i materiały dotyczące egzaminu ósmoklasisty.
Szczegółowe informacje o egzaminie ósmoklasisty dostępne są na stronach internetowych CKE (www.cke.gov.pl) oraz okręgowych komisji egzaminacyjnych.
Uczniowie, ich rodzice oraz nauczyciele mogą z tych stron nieodpłatnie pobrać:
• informatory o egzaminie ósmoklasisty z poszczególnych przedmiotów
• przykładowe arkusze egzaminacyjne z poszczególnych przedmiotów
• arkusze pierwszego próbnego egzaminu ósmoklasisty
• arkusze egzaminu ósmoklasisty przeprowadzonego w 2019 r.
• osiem zestawów zadań, zawierających wskazówki oraz szczegółowe wyjaśnienia
rozwiązań zadań i przykładowe realizacje odpowiedzi w zadaniach otwartych
• filmy o egzaminie ósmoklasisty z poszczególnych przedmiotów.

30.03.2020, 8:00