Szkoła Podstawowa im. Zofii Przewłockiej w Woli Gałęzowskiej

Podziekowania dla Z. A. w Puławach

„Dzieci są nadzieją,
która rozkwita wciąż na nowo,
projektem, który nieustannie się urzeczywistnia,
przyszłością, która pozostaje zawsze otwarta”
Jan Paweł II

 

Dyrektor, uczniowie i nauczyciele
Szkoły Podstawowej w Woli Gałęzowskiej
serdecznie dziękują


Zakładom Azotowym PUŁAWY SA
za przekazanie artykułów szkolnych
dla uczniów naszej szkoły.
Dzięki przyjaznej dłoni ludzi dobrej woli
możliwa jest realizacja naszych celów i zamierzeń.
W imieniu naszej placówki i jej wychowanków
wyrażamy głęboką wdzięczność
za ofiarowaną pomoc i życzliwość,
życząc jednocześnie powodzenia w realizacji
życiowych przedsięwzięć.

04.11.2013, 12:04