Szkoła Podstawowa im. Zofii Przewłockiej w Woli Gałęzowskiej

Organizacja zakończenia roku szkolnego 2019/2020

Organizacja zakończenia roku szkolnego 2019/2020

INFORMACJA OGÓLNA:

 UWAGA: Wymagane maseczki i dezynfekcja rąk przy wejściu.

  • Odbieranie świadectw, nagród, dyplomów uczniów klas 0, I-III oraz IV – VII będzie odbywało się na zasadzie przejściowej „strumieniowej”, tzn. dzieci będą wchodziły wejściem głównym do szkoły od strony parkingu (drzwi będą otwarte, żeby nie dotykać klamek) w odstępach, do Sali gimnastycznej, będą odbierały świadectwo od wychowawcy klasy, a następnie wychodziły wyjściem głównym (oszklonym) z Sali gimnastycznej na parking.
  • Zakończenie klasy VIII odbędzie się w sali gimnastycznej w godzinach od 9.40 do 10.10. Uczniowie będą mieli wyznaczone miejsca siedzące z zachowaniem dystansu. Wymagane maseczki i dezynfekcja rąk przy wejściu.
  • Sala między grupami będzie wietrzona i dezynfekowana.

HARMONOGRAM ODBIORU ŚWIADECTW – KL. I – VIII:

Lp. Klasa Godzina odbioru
1. oddział przedszkolny (dzieci od nr 1 do nr 12) 8.00 – 8.15
2. przerwa 8.15 – 8.20
3. oddział przedszkolny (dzieci od nr 13 do nr 25) 8.20 – 8.35
4. przerwa 8.35 – 8.40
5. klasa pierwsza 8.40 – 8.55
6. przerwa 8.55 – 9.00
7. klasa druga 9.00 – 9.15
8. przerwa 9.15 – 9.20
9. klasa trzecia 9.20 – 9.35
10. przerwa 9.35 – 9.40
11. klasa ósma 9.40 – 10.10
12. przerwa 10.10 – 10.15
13. klasa czwarta 10.15 – 10.30
14. przerwa 10.30 – 10.35
15. klasa piąta (uczniowie od nr 1 do nr 12) 10.35 – 10.50
16. przerwa 10.50 – 10.55
17. klasa piąta (uczniowie od nr 13 do nr 25) 10.55 – 11.10
18. przerwa 11.10 – 11.15
19. klasa szósta 11.15 – 11.30
20. przerwa 11.30 – 11.35
21. klasa siódma (uczniowie od nr 1 do nr 12) 11.35 – 11.50
22. przerwa 11.50 – 11.55
23. klasa siódma (uczniowie od nr 13 do nr 26) 11.55 – 12.10

Mirosław Stoczkowski

Zdjęcie wyróżniające pochodzi ze strony internetowej Podkarpackiego Zespołu Niepaństwowych Szkół Muzycznych.

22.06.2020, 1:50