Szkoła Podstawowa im. Zofii Przewłockiej w Woli Gałęzowskiej

Organizacja pracy szkoły od 18 stycznia 2021 r.

Szanowni Państwo! Drodzy Uczniowie!

Decyzją MEiN od 18 stycznia 2021r. klasy I-III powracają na zajęcia stacjonarne do szkoły.
Szczegółowe zasady postępowania związane z powrotem do szkoły klas I-III otrzymają Państwo za pomocą dziennika elektronicznego.

Uczniowie klas IV-VIII kontynuują naukę zdalną. 

Oddziały przedszkolne funkcjonują bez zmian.

Dowożenie uczniów pozostaje bez zmian

Proszę śledzić informacje zawarte na stronie internetowej szkoły oraz w dzienniku elektronicznym.

O wszystkich zmianach będziemy informować na bieżąco.

Z wyrazami szacunku

Mirosław Stoczkowski

Dyrektor szkoły

15.01.2021, 1:11