Szkoła Podstawowa
im. Zofii Przewłockiej w Woli Gałęzowskiej

Raport i deklaracje dostępności

Raport o stanie dostępności

Raport o stanie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami wg stanu na 31 stycznia 2021 r.

Deklaracja dostępności strony internetowej

 

Szkoła Podstawowa im. Zofii Przewłockiej w Woli Gałęzowskiej zapewnia dostępność strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.wolagalezowska.pl

Data publikacji strony internetowej: 9.05.2013 r.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu poniższych niezgodności lub wyłączeń:

mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:

 • pochodzą z różnych źródeł,
 • są publikowane od wielu lat (od 2013 r.)
 • posiadają strukturę, w którą nie ma możliwości ingerencji – np. pliki udostępniane są dla programistów i narzucają schemat dokumentów, pliki w wersji pdf, lub w postaci graficznej bez możliwości konwersji /dostosowania formatu
 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych
 • opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych w przypadku wystąpienia jakichkolwiek problemów z nawigacją zalecamy wybranie przycisku “skróty klawiszowe”. Serwis jest dostosowany do obsługi zarówno myszką, jak i samą klawiaturą, za pomocą klawiszy: TAB, powiększenie rozmiaru czcionki CTRL + +, pomniejszenie rozmiaru czcionki CTRL + –, przywrócenie domyślnego rozmiaru czcionki CTRL + 0.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-24

 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt:

 • osoba kontaktowa – Mirosław Stoczkowski
 • adres e-mail – spwolagalezowska@bychawa.pl
 • elektroniczna skrzynka podawcza – SPWolaGalezowska/SkrytkaESP
 • numer telefonu – 81 565 80 23

W ten sposób można również składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej
i składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, np. przez przekonwertowanie dokumentu na inny dogodny format, opisanie zawartości filmu, itp.

Żądanie powinno zawierać:

 • dane osoby zgłaszającej żądanie,
 • wskazanie, o którą informację ze strony internetowej chodzi,
 • sposób kontaktu.

Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Szkoła Podstawowa im. Zofii Przewłockiej w Woli Gałęzowskiej zrealizuje żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, niezwłocznie poinformuje o tym wnoszącego żądanie oraz poinformuje o terminie realizacji żądania, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, Szkoła Podstawowa im. Zofii Przewłockiej w Woli Gałęzowskiej zaproponuje alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy Szkoła Podstawowa im. Zofii Przewłockiej w Woli Gałęzowskiej odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

 

Adres: Szkoła Podstawowa im. Zofii Przewłockiej w Woli Gałęzowskiej,  Wola Gałęzowska 116a, 23-100 Bychawa

Budynek, w którym znajduje się Szkoła Podstawowa im. Zofii Przewłockiej w Woli Gałęzowskiej składa się z dwóch budynków połączonych łącznikiem. Budynki częściowo przystosowane są do potrzeb dla osób mających trudności w poruszaniu się.

Do Szkoły Podstawowej im. Zofii Przewłockiej w Woli Gałęzowskiej można dojechać samodzielnie. Osoby niepełnosprawne mogą dojechać bezpośrednio przed południowe wejście do szkoły.

Na terenie Szkoły Podstawowej im. Zofii Przewłockiej w Woli Gałęzowskiej znajduje się ogólnodostępny bezpłatny parking z jednym oznaczonym dla osób niepełnosprawnych miejscem parkingowym.

Przed wejściem do budynku jest dzwonek, którym można w razie potrzeby pomocy przywołać pracownika szkoły.

Wejście do szkoły umożliwiające osobom niepełnosprawnym ruchowo samodzielne dostanie się do placówki znajduje się od strony parkingu. Cały budynek hali gimnastycznej wraz z przyległymi klasami jest dostępny dla osób niepełnosprawnych.

W szkole nie ma windy.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Szerokość korytarzy szkolnych jest dostosowana do przejazdu wózków inwalidzkich. Na parterze hali sportowej z zapleczem znajduje się toaleta przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a i oznaczeń w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Szkoła nie posiada tłumacza języka migowego.

Ewakuacja zapewniona jest z części parteru przez główne drzwi wejściowe do szkoły oraz przez wyjścia z parteru w hali sportowej. Na korytarzach umieszczone są informacje o kierunkach i drogach ewakuacyjnych w formie wizualnej. W szkole opracowane są procedury ewakuacyjne oraz przeszkolono pracowników z ochrony przeciwpożarowej i ewakuacji.

Ekologia Wydarzenia

Przedszkolaki z Woli Gałęzowskiej odwiedziły ZOO w Zamościu

Mirosław Stoczkowski
W piątek, 14 czerwca, przedszkolaki z grup „Sówki” i „Pszczółki” ze Szkoły Podstawowej im. Zofii...
Program wychowawczo-profilaktyczny

Uczniowie klasy 8 Szkoły Podstawowej im. Zofii Przewłockiej w Woli Gałęzowskiej z wizytą w Państwowym Muzeum na Majdanku

Mirosław Stoczkowski
14 czerwca 2024 r. uczniowie klasy 8 Szkoły Podstawowej im. Zofii Przewłockiej w Woli Gałęzowskiej...
Aktualności

Wizyta w teatrze

Mirosław Stoczkowski
W dniu 10 czerwca 2024 r. uczniowie naszej szkoły z klas 1-3 uczestniczyli w ciekawym...

Bądź na bieżąco z informacjami

Wszystkie informacje z naszej szkoły znajdziesz właśnie tutaj!

Skip to content