Szkoła Podstawowa im. Zofii Przewłockiej w Woli Gałęzowskiej

Nasza absolwentka stypendystką nagrody Prezesa Rady Ministrów

Przedruk ze strony internetowej Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. ks. A. Kwiatkowskiego w Bychawie.

Dnia 21 października 2015 r. w „Sali Błękitnej” Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego odbyło się uroczyste wręczenie dyplomów stypendystom Prezesa Rady Ministrów. Stypendia zostały przyznane za osiągnięcia w roku szkolnym 2014/2015. Stypendium Prezesa Rady Ministrów przyznaje się jednemu z uczniów danej szkoły, której ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości. Kandydat powinien otrzymać promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazywać szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre.

W roku szkolnym 2015/2016 w województwie lubelskim stypendium Prezesa Rady Ministrów otrzymało 243 uczniów. W uroczystościach udział wzięli: wicewojewoda lubelski Marian Starownik, lubelski kurator oświaty Krzysztof Babisz oraz stypendyści, nauczyciele i rodzice wyróżnionych uczniów.

W gronie wybitnie uzdolnionej młodzieży województwa lubelskiego znalazła się uczennica klasy II ,,c” Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół im. ks. A. Kwiatkowskiego w Bychawie Emilia Popławska, która w roku szkolny 2014/2015 uzyskała najwyższą średnią ocen (5,31) oraz wzorowe zachowanie, uczestniczyła w konkursach przedmiotowych, plastycznych uzyskując w nich bardzo dobre wyniki.

To już kolejne stypendium przyznane uczennicy za wybitne wyniki w nauce- w ubiegłym roku szkolnym Emilka była stypendystką ,,Lubelskiego programu pomocy stypendialnej dla uczniów szczególnie uzdolnionych 2013-2015” i znalazła się w gronie 400 osób z województwa lubelskiego realizujących od września 2014r. do czerwca 2015r. swój indywidualny plan rozwoju edukacyjnego.

Emilka Popławska jest absolwentką Szkoły Podstawowej im. Zofii Przewłockiej w Woli Gałęzowskiej. My również jesteśmy bardzo dumni z osiągnięć naszej uczennicy. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów. 

07.12.2015, 5:02