Szkoła Podstawowa im. Zofii Przewłockiej w Woli Gałęzowskiej

Love is in the air…

Dziś chyba każdy odczuwa to szczególnie mocno, a w naszej szkole na pewno. W drugim półroczu tego roku szkolnego Samorząd Uczniowski nabrał podwójnego wiatru w żagle i zaraz po dniu pizzy zorganizował w szkole walentynki, które początek miały już w czwartek ponieważ rozpoczęły się szkolną dyskoteką walentynkową. W piątek natomiast, oprócz poczty walentynkowej najmłodsze klasy otrzymały coś słodkiego, a klasy starsze wzięły udział w loterii walentynkowej…

14.02.2020, 8:30