Szkoła Podstawowa
im. Zofii Przewłockiej w Woli Gałęzowskiej

Kontakt

Szkoła Podstawowa

im. Zofii Przewłockiej w Woli Gałęzowskiej

Adres

Wola Gałęzowska 116a, 23-100 Bychawa

Kontakt

(81) 565 80 23

E-mail

spwolagalezowska@bychawa.pl

Dane

NIP: 713-25-58-783
Regon: 001152143

Formularz kontaktowy
Administratorem danych jest Szkoła Podstawowa im. Zofii Przewłockiej w Woli Gałęzowskiej reprezentowana przez Dyrektora (adres: Wola Gałęzowska 116a, 23-100 Bychawa e-mail:  spwolagalezowska@bychawa.pl). Dane kontaktowe inspektora ochrony e-mail: inspektor@cbi24.pl. Dane będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu kontaktowym. Podstawą przetwarzania danych jest zgoda osoby, której dane dotyczą, udzielona poprzez wyraźne działanie potwierdzające (tj. przesłanie wiadomości). Pani/Pana dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia odpowiedzi, a po tym czasie mogą być przetwarzane do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń. Dane są ujawniane wyłącznie osobom upoważnionym przez administratora. Podanie danych jest dobrowolne, niemniej konieczne do tego, żeby odpowiedzieć na pytanie. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody, przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Skip to content