Szkoła Podstawowa im. Zofii Przewłockiej w Woli Gałęzowskiej

KOMUNIKAT! ZAWIESZONE ZAJĘCIA!

Działając na podstawie § 18 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach. (Dz. U. z 2003r. Nr 6, poz. 69 z późniejszymi zmianami), zawieszam zajęcia szkolne w porozumieniu z organem prowadzącym na czas określony, tj. w dniach 12 – 13 marca 2020r., z możliwością przedłużenia w następnych dniach ze względu na zaistniałą sytuację sanitarno-epidemiologiczną, czyli zagrożenie związane z koronawirusem.

Prosimy nie przyprowadzać w tych dniach dzieci do przedszkola i szkoły.

Ważne komunikaty dotyczące pracy szkoły i bieżącej sytuacji sanitarno-epidemiologicznej będą  umieszczane na stronie internetowej szkoły.

mgr Mirosław Stoczkowski – dyrektor szkoły

11.03.2020, 8:53