Szkoła Podstawowa im. Zofii Przewłockiej w Woli Gałęzowskiej

Kalendarz

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

1. Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021 01.09.2020r. godz. 900
2. I zebranie rodziców 11.09.2020r. godz. 1500
3. Zebranie Rady Pedagogicznej 15.09.2020r. godz. 1500
4. Zebranie Rady Pedagogicznej 17.11.2020r. godz. 1500
5. II zebranie rodziców – informacja o ocenach i zachowaniu 19.11.2020r. godz. 1500
6. Spotkanie opłatkowe ———————–
7. Zimowa przerwa świąteczna 23.12-31.12.2020r.
8. Informacja o grożących ocenach niedostatecznych do 22.12.2020r.
9. Termin wystawiania ocen Do 21.01.2021r.
10. Zakończenie I semestru 31.01.2021r.
11. Poinformowanie uczniów i ich rodziców o przewidywanych śródrocznych ocenach. do 21.01.2021r.
12. Śródroczne klasyfikacyjne posiedzenie Rady Pedagogicznej 28.01.2021r. godz. 1500
13. III zebranie rodziców 16.02.2021r. godz. 1500
14. Rada pedagogiczna podsumowująca 10.02.2021r. godz. 1500
15. Ferie zimowe 04.01–17.01.2021r.
16. Zebranie analityczne Rady Pedagogicznej 19.04.2021r. godz. 1500
17. IV zebranie rodziców 20-21.04.2021r. 
18. Egzamin ósmoklasisty język polski – 25.05. 2021

godz. 9:00 – 120 min.

matematyka – 26.05.2021

godz. 9:00 – 100 min.

język angielski  – 27.05.2021

godz. 9:00 – 120 min.

19. Wiosenna przerwa świąteczna 01.04-06.04. 2021r.
20. Informacja o grożących ocenach niedostatecznych do 14.05.2021r.
21. Termin wystawiania ocen do 04.06.2021r.
22. Poinformowanie uczniów i ich rodziców o przewidywanych  ocenach klasyfikacyjnych do 04.06.2021r.
23. Roczne klasyfikacyjne posiedzenie rady pedagogicznej. 17.06.2021r. godz. 1500
24. Rada Pedagogiczna podsumowująca 01.07.2021r. godz. 1000
25. Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 25.06.2021r.
26. Ferie letnie 26.06-31.08.2021r.
27. Egzaminy poprawkowe i klasyfikacyjne 23-27.08.2021r.
28. Rada Pedagogiczna 26.08.2021r. godz. 1000
29. Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021 01.09.2021r. godz. 900
30. Dni wolne od zajęć dydaktycznych (8 dni) 02.11.2020, 

07-08.04.2021        

25-27.05.2021,

04.05.2021,

04.06.2021, 

31. Konsultacje dla rodziców 1 wtorek miesiąca 1500