Szkoła Podstawowa im. Zofii Przewłockiej w Woli Gałęzowskiej

Jak bezpiecznie pomagać rodzicom w gospodarstwie rolnym.

Uczniowie klas I-III naszej szkoły wzięli udział w edukacyjnym konkursie plastycznym, organizowanym przez Oddział Regionalny Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Lublinie, Placówkę Terenową KRUS w Bychawie. Tematem konkursu było  „Jak bezpiecznie pomagać rodzicom w gospodarstwie rolnym”. Konkursowe zadanie było jedno, ale wcale niełatwe – wykonać dowolną techniką rysunek prawidłowo interpretujący tytułowe przesłanie konkursu. Żeby było łatwiej konkurs był poprzedzony szkoleniem na temat BHP przeprowadzonym w dniu 26 listopada 2018r. Pan Rafał Pasierbik pracownik KRUS w Bychawie przeprowadził z uczniami pogadankę na temat prac polowych, których nie wolno wykonywać dzieciom. Ilustracją dla omawianych treści był film o podobnej tematyce, ukazujący problem w zależności od pór roku.

Laureatami konkursu zostali:

I miejsce – Maria Powęzka klasa II

II miejsce Sandra Sankowska klasa II

III miejsce Eliza Florek klasa III

III miejsce Bartłomiej Stępniak oddział przedszkolny

Dziękujemy Pani Kierownik Ewie Bartnik i Panu Rafałowi Pasierbikowi za przeprowadzenie szkolenia , zorganizowanie konkursu i wspaniałe nagrody.

12.12.2018, 8:54