Szkoła Podstawowa im. Zofii Przewłockiej w Woli Gałęzowskiej

Informacja dotycząca organizacji pracy szkoły w dniach 26.10 – 08.11.2020

Drodzy rodzice i uczniowie.

 1. Od 26.10.2020 r. do 08.11.2020 r. zajęcia w klasach 4-8 będą się odbywały w formie zdalnej.
 2. Oddział przedszkolny oraz klasy 1-3 uczą się w formie stacjonarnej (w szkole).
 3. Nauczyciele będą pracować ze szkoły (kontakt z nauczycielem przez telefon w sekretariacie w godzinach pracy – 81 5658023 lub przez dziennik elektroniczny Librus).
 4. Zajęcia będą prowadzone według obowiązującego od 2 września planu lekcji.
 5. Zajęcia online będą się odbywały z wykorzystaniem aplikacji Microsoft Teams (w razie problemów z uruchomieniem aplikacji proszę o kontakt z dyrektorem szkoły) – logowanie na stronie office.com
 6. Zajęcia online z nauczycielami będą trwały około 30 minut. Pozostały czas lekcji uczeń przeznacza na wykonywanie zadanych ćwiczeń.
 7. Obecność uczniów będzie sprawdzana na podstawie ich uczestnictwa w zajęciach online.
 8. Uczeń, który nie uczestniczy w zajęciach online otrzymuje nieobecność nieusprawiedliwioną. Usprawiedliwianie nieobecności przez rodzica następuje na obowiązujących w szkole zasadach.
 9. Zaleca się by uczniowie łączyli się podczas zajęć z wykorzystaniem kamery.
 10. Treści i materiały z poszczególnych zajęć nie będą wysyłane poprzez dziennik elektroniczny Librus.
 11. Zajęcia logopedyczne, dydaktyczno-wyrównawcze, korekcyjno-kompensacyjne i rewalidacyjne będą się odbywać online w rzeczywistym czasie wynikającym z planu zajęć.
 12. W przypadku problemów ze sprzętem komputerowym prosimy o kontakt z wychowawcą.
 13. Proszę również na bieżąco kontaktować się z wychowawcami w przypadku wszelkich wątpliwości, które pojawią się w międzyczasie.
 14. Biblioteka szkolna będzie czynna według obowiązującego harmonogramu. Zamówienia na książki można kierować drogą elektroniczną poprzez wysłanie wiadomości w Librusie do p. Barbary Jargiełło. Książkę może odebrać  młodsze rodzeństwo lub rodzic w godzinach pracy szkoły.
 15. Dzień 2 listopada 2020 r. (poniedziałek) jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych (zajęcia online w tym dniu nie będą się odbywały).

Mirosław Stoczkowski

24.10.2020, 12:21