Szkoła Podstawowa im. Zofii Przewłockiej w Woli Gałęzowskiej

Informacja dotycząca organizacji pracy szkoły w dniach 09.11 – 29.11.2020

 1. Od 09.11.2020 r. do 29.11.2020 r. zajęcia w klasach 1-8 będą się odbywały w formie zdalnej.
 2. Oddział przedszkolny pracuje w formie stacjonarnej (w szkole).
 3. Zajęcia będą prowadzone według obowiązującego od 2 września planu lekcji.
 4. Zajęcia online będą się odbywały z wykorzystaniem aplikacji Microsoft Teams (w razie problemów z uruchomieniem aplikacji proszę o kontakt z dyrektorem szkoły) – instalujemy aplikację Teams.
 5. Zajęcia online z nauczycielami będą trwały około 30 minut. Pozostały czas lekcji uczeń przeznacza na wykonywanie zadanych ćwiczeń.
 6. Obecność uczniów będzie sprawdzana na podstawie ich uczestnictwa w zajęciach online i odnotowywana w dzienniku elektronicznym Librus.
 7. Uczeń, który nie uczestniczy w zajęciach online otrzymuje nieobecność nieusprawiedliwioną. Usprawiedliwianie nieobecności przez rodzica następuje na obowiązujących w szkole zasadach.
 8. Właściwym jest, by uczniowie łączyli się podczas zajęć z wykorzystaniem kamery.
 9. Zajęcia logopedyczne, dydaktyczno-wyrównawcze, korekcyjno-kompensacyjne i rewalidacyjne będą się odbywać online w rzeczywistym czasie wynikającym z planu zajęć.
 10. W przypadku problemów ze sprzętem komputerowym prosimy o kontakt z wychowawcą.
 11. Proszę również na bieżąco kontaktować się z wychowawcami w przypadku wszelkich  wątpliwości, które pojawią się w międzyczasie.
 12. Biblioteka szkolna będzie czynna według obowiązującego harmonogramu. Zamówienia na książki można kierować drogą elektroniczną poprzez  wysłanie wiadomości w Librusie do p. Barbary Jargiełło. Książkę może odebrać  młodsze rodzeństwo lub rodzic w godzinach pracy szkoły.
 13. Dzień 11 listopada 2020 r. (środa) jest dniem wolnym od zajęć.
08.11.2020, 12:56