Szkoła Podstawowa
im. Zofii Przewłockiej w Woli Gałęzowskiej

Dowożenie

SP Wola Gałęzowska rok szkolny 2022/2023

Harmonogram 

DOWOŻENIE 2022/2023

codziennie

Kierunek: Kowersk – Gałęzów – Kolonia Druga (transport publiczny)

Kowersk (p. pks) 7.25 → Gałęzów – Kolonia Druga (p.1 pks – zakręt) 7.27 → Gałęzów – Kolonia Druga (p. 2 pks – mleczarnia) 7.29 → Gałęzów – Kolonia Druga (p. 3 posesja nr 7) 7.31 → Gałęzów (p. pks k.posesji nr 90) 7.33 → Wola Gałęzowska – szkoła 7.37

 

Kierunek: Gałęzów – Gałęzów Hektary – Józwów – Marynki (autobus gminny)

Bychawa 7.05 → Gałęzów (p. pks) 7.08 → Gałęzów – Hektary (p.1) 7.12 → Gałęzów – Hektary (p.2) 7.13 →  Marynki (p. 1) 7.20 → Marynki (p. 2 ) 7.21→ Marynki (p. 3) 7.22 → Wola Gałęzowska (szkoła) 7.25 → Józwów (p. pks) 7.30→ Wola Gałęzowska – Kolonia (p. pks) 7.35 → Wola Gałęzowska (szkoła) 7.40.

 

ODWOŻENIE 2022/2023

poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek

Kierunek: Kowersk – Gałęzów – Kolonia Druga (transport publiczny)

Wola Gałęzowska (szkoła) 13.05 → Gałęzów (p. pks, k. posesji nr 90) 13.08 → Gałęzów – Kolonia Druga (p. 2 posesja nr 7) 13.10 → Gałęzów – Kolonia Druga (p. 3 pks – mleczarnia) 13.12 → Gałęzów – Kolonia Druga (p. 1 pks – zakręt) 13.14 → Kowersk (p. pks)13.16

 

Wola Gałęzowska (szkoła) 14.45 → Gałęzów (p. pks k. posesji nr 90) 14.48 → Gałęzów – Kolonia Druga (p. 2 posesja nr 7) 14.50 → Gałęzów – Kolonia Druga (p.2 pks – mleczarnia) 14.52  → Gałęzów – Kolonia Druga (p.1 pks – zakręt) 14.54→ Kowersk (p. pks) 14.56

Kierunek  – Gałezów – Gałęzów Hektary – Józwów – Marynki – 13.05 (autobus gminny)

Wola Gałęzowska (szkoła) 13.05 → Wola Gałęzowska – Kolonia (p. pks) 13.07 → Józwów (p. pks) 13. 10 → Marynki (p. 1) 13.15 → Marynki (p. 2 ) 13.16 → Marynki (p. 3) 13.18 → Szkoła Podstawowa – 13.25 → Gałęzów – Hektary (p.1) 13.29 → Gałęzów – Hektary (p.2) 13.30 → Gałęzów (p. pks) 13.35

 

Wola Gałęzowska (szkoła) → 14.45 Wola Gałęzowska – Kolonia (p. pks) 14.47 → Józwów (p. pks) 14.50 → Marynki (p. 1) 14.55 → Marynki (p. 2) 14.56 → Marynki (p. 3) 14.58 → Szkoła Podstawowa – 15.05 → Gałęzów – Hektary (p.1) 15.09 → Gałęzów – Hektary (p.2) 15.10 → Gałęzów (p. pks) 15.15

środa

Kierunek: Kowersk – Gałęzów – Kolonia Druga (transport publiczny)

Wola Gałęzowska (szkoła) 13.55 → Gałęzów (p. pks k. posesji nr 90) 13.58 → Gałęzów – Kolonia Druga (p. 2 posesja nr 7) 14.00 → Gałęzów – Kolonia Druga (p. 2 pks – mleczarnia) 14.02 → Gałęzów – Kolonia Druga (p.1 pks – zakręt) 14.04 → Kowersk (p. pks) 14.06

 

Kierunek – Gałezów – Gałęzów Hektary – Józwów – Marynki – (autobus gminny)

Wola Gałęzowska (szkoła) 13.55 → Wola Gałęzowska – Kolonia (p. pks) 13.57 → Józwów (p. pks) 14. 00 → Marynki (p. 1) 14.05 → Marynki (p. 2 ) 14.06 → Marynki (p. 3) 14.08 → Szkoła Podstawowa – 14.15 → Gałęzów – Hektary (p.1) 14.19 → Gałęzów – Hektary (p.1) 14.20 → Gałęzów (p. pks) 14.25

 

Kierunek – Józwów- Marynki – Hektary- Kowersk – Gałęzów – Bychawa (bus gminny)

Wola Gałęzowska (szkoła) 15.30 → Wola Gałęzowska -Kolonia (p.pks) 15.32 →Józwów (p. pks) 15.33 → Marynki 15.38 →Wola Galęzowska ( szkoła) 15.50 – Gałęzów- Kolonia Druga 15.55 →Kowersk 16.05 →Gałęzów -Hektary 16.15 →Gałęzów 16.17 – Bychawa 16.25

 

INFORMACJE DLA RODZICÓW

  1. Odpowiedzialność nauczyciela-wychowawcy za dziecko rozpoczyna się z chwilą przybycia ucznia do świetlicy. W razie nie stawienia się dziecka do świetlicy wychowawcy nie ponoszą prawnej odpowiedzialności za dziecko.
  2. W celu zwolnienia dziecka z zajęć świetlicowych wymagana jest pisemna zgoda rodziców/prawnych opiekunów, która musi być dostarczona przed opuszczeniem szkoły do wychowawcy świetlicy. W wyjątkowych sytuacjach zwolnienie może być uzgodnione telefonicznie, które musi być zapisane w dzienniku. W przypadku braku zwolnienia szkoła nie ponosi odpowiedzialności za wcześniejsze wyjście dziecka ze szkoły.
  3. Odpowiedzialność prawną za dziecko w drodze do szkoły i ze szkoły oraz w drodze na przystanek autobusowy (wyznaczone miejsce do wsiadania) i z przystanku (wyznaczonego miejsca do wysiadania) w miejscu zamieszkania ponoszą rodzice (prawni opiekunowie).
  4. Zgodnie z przepisami prawa o ruchu drogowym opiekę nad dzieckiem w wieku do 7 lat w drodze do szkoły i z powrotem sprawują rodzice (prawni opiekunowie) lub upoważnione przez nich osoby, które osiągnęły wiek co najmniej 10 lat.
  5. Na początku roku szkolnego rodzice dzieci z oddziału przedszkolnego oraz uczniów z klas I-VIII mają obowiązek przekazać wychowawcy oddziału informację dotyczącą powrotu dziecka do domu po zajęciach szkolnych; w sytuacji, gdy rodzice nie wyrażą zgody na samodzielny powrót dziecka do domu, wskazują osoby upoważnione do odbioru dziecka.
  6. W przypadku nieodebrania dziecka ze szkoły lub przystanku (wyznaczonego miejsca do wysiadania) przez rodzica (upoważnioną osobę) nauczyciel, wychowawca świetlicy lub opiekun w autobusie podejmuje próbę kontaktu z rodzicami (prawnymi opiekunami).
  7. W sytuacji braku kontaktu z rodzicami (prawnymi opiekunami) zostaje powiadomiona policja.
  8. W przypadku podejrzenia, że osoba odbierająca dziecko ze szkoły lub przystanku (wyznaczonego miejsca do wysiadania) jest nietrzeźwa, nastąpi powiadomienie policji.

Rodzice uczniów zobowiązani są zapoznać się z Regulaminem Świetlicy oraz Harmonogramem dowożenia, które znajdują się na stronie szkoły oraz w świetlicy szkolnej. 

Ekologia Wydarzenia

Przedszkolaki z Woli Gałęzowskiej odwiedziły ZOO w Zamościu

Mirosław Stoczkowski
W piątek, 14 czerwca, przedszkolaki z grup „Sówki” i „Pszczółki” ze Szkoły Podstawowej im. Zofii...
Program wychowawczo-profilaktyczny

Uczniowie klasy 8 Szkoły Podstawowej im. Zofii Przewłockiej w Woli Gałęzowskiej z wizytą w Państwowym Muzeum na Majdanku

Mirosław Stoczkowski
14 czerwca 2024 r. uczniowie klasy 8 Szkoły Podstawowej im. Zofii Przewłockiej w Woli Gałęzowskiej...
Aktualności

Wizyta w teatrze

Mirosław Stoczkowski
W dniu 10 czerwca 2024 r. uczniowie naszej szkoły z klas 1-3 uczestniczyli w ciekawym...

Bądź na bieżąco z informacjami

Wszystkie informacje z naszej szkoły znajdziesz właśnie tutaj!

Skip to content