Szkoła Podstawowa im. Zofii Przewłockiej w Woli Gałęzowskiej

„Baśnie są rajem dla dzieci” – twierdzi Baba Jaga i … nie ma powodu, aby jej nie wierzyć.

Dnia 6 kwietnia 2018 r. odbyło się pasowanie na czytelnika biblioteki szkolnej uczniów klasy I, czyli oficjalne przyjęcie do grona czytelników biblioteki. Zanim jednak uczniowie złożyli przyrzeczenie, obejrzeli przedstawienie pt. ,,Babcia Jaga” przygotowane przez uczniów klasy IV.  Przedstawienie opowiada o złej Babie Jadze, która tak naprawdę wcale nie jest taka straszna – stara się zrobić wszystko, aby uratować bajkowy las. Stwierdza, że baśnie są rajem dla dzieci i postanawia ten raj ocalić. Jak to w bajkach bywa, aby wszystko skończyło się szczęśliwie, z pomocą swoich przyjaciół ratuje bajkowy las przed wycięciem  i wybudowaniem w nim centrum handlowego. Bajka zachęca nas do korzystania ze swojej wyobraźni  i sięgania po zaczarowany świat książek. Warto w tym miejscu pochwalić naszych młodych aktorów za zaangażowanie w przygotowanie spektaklu. Uwagę zwracały niezwykle pomysłowe stroje, w większości wykonane samodzielnie lub z pomocą domowników oraz talent sceniczny kilkorga odtwórców ról.
Po skończonej inscenizacji pierwszoklasiści dowiedzieli się, jak należy dbać o książki, a czego nie wolno robić w czasie lektury. Odgadywali także bajkowe zagadki, które sprawdziły ich znajomość baśni i bajek. Po takim wprowadzeniu przyszli czytelnicy złożyli uroczyste przyrzeczenie, że zawsze będą szanować książki, a pan dyrektor ogromną zakładką dokonał  pasowania każdego z uczniów.  Nasi nowi czytelnicy otrzymali dyplomy, książki, zakładki oraz  drobne upominki. Spotkanie przebiegało w radosnej i przyjaznej atmosferze. Zarówno występującym, jak i słuchaczom przyniosło wiele satysfakcji i zadowolenia.

Życzymy pierwszoklasistom, aby książki odkryły przed nimi świat tajemnic, przygód, niezwykłych emocji i wiedzy. Niech książki rozwijają ich wyobraźnię, ciekawość  świata i towarzyszą w nabywaniu nowych umiejętności.

Dziękujemy Paniom Magdalenie Rugale oraz Barbarze Jargiełło za przygotowanie przedstawienia.

06.04.2018, 9:45