Szkoła Podstawowa
im. Zofii Przewłockiej w Woli Gałęzowskiej

Zabawy muzyczne i taneczne u przedszkolaków

Muzyka odgrywa bardzo ważną role we wszechstronnym rozwoju dziecka a wiek przedszkolny to właściwy czas na rozpoczęcie edukacji muzycznej. Dlatego w naszej szkole podczas zajęć w oddziale przedszkolnym realizujemy różne formy aktywności muzycznych i ruchowych, takie jak np. śpiew, taniec, słuchanie muzyki, naukę gry na instrumentach czy improwizację. Poziom zajęć jest dostosowany do wieku i […]

Skip to content