Szkoła Podstawowa
im. Zofii Przewłockiej w Woli Gałęzowskiej

Tydzień dla profilaktyki chorób zakaźnych

W ramach ogłoszonego przez MEiN, GiS i organizacje pozarządowe „Tygodnia dla profilaktyki chorób zakaźnych” w Szkole Podstawowej im. Zofii Przewłockiej w Woli Gałęzowskiej zostały przeprowadzone zajęcia poświęcone tematyce szeroko rozumianej profilaktyki i zdrowego stylu życia. Uczniowie, w ramach zajęć edukacji wczesnoszkolnej, przyrody i biologii obejrzeli film poświęcony w/w tematyce. W ramach akcji Pani Barbara Stępniak […]

Skip to content