Szkoła Podstawowa
im. Zofii Przewłockiej w Woli Gałęzowskiej

Wznowienie pracy oddziału przedszkolnego

Rząd otwiera przedszkola i żłobki od 19 kwietnia. Informujemy, iż od poniedziałku 19.04.2021 r. oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej im. Zofii Przewłockiej w Woli Gałęzowskiej wznawia swoją działalność dla wszystkich dzieci. Do czasu powrotu do szkoły uczniów klas I-III dzieci do oddziału przedszkolnego dowożą rodzice. Dyrektor szkoły Mirosław Stoczkowski Informacja Rząd przedłużył aktualne zasady bezpieczeństwa, […]

Oficjalny Wniosek/Petycja* – na mocy art. 63 Konstytucji RP – w trybie Ustawy o petycjach

From: Inicjatywa – Dbajmy o rozwój Młodzieży i Rodziny – Wspierajmy Rozwój Infrastruktury w tym obszarze [mailto:rodzinnemiejsca@samorzad.pl] Sent: Monday, March 29, 2021 2:59 PM To: adresat.urzad@samorzad.pl Subject: Oficjalny Wniosek/Petycja* – na mocy art. 63 Konstytucji RP – w trybie Ustawy o petycjach Kierownik Jednostki Samorządu Terytorialnego (dalej JST) – w rozumieniu art. 33 ust. 3 […]

Skip to content