Szkoła Podstawowa
im. Zofii Przewłockiej w Woli Gałęzowskiej

Nie od-TRĄD-caj

W styczniu obchodzony jest Światowy Dzień Trędowatych. Jest to okazja do przypomnienia całemu światu, że zapomniana przez nas choroba wciąż zagraża mieszkańcom najuboższych krajów. Inicjator tego szczególnego dnia w roku, Raoul Follereau chciał, by był to dzień naszej szczególnej solidarności z tymi, których przez całe stulecia uważano i traktowano jak umarłych za życia. Dzień ten […]

Skip to content