Szkoła Podstawowa
im. Zofii Przewłockiej w Woli Gałęzowskiej

Zasady rekrutacji do oddziału przedszkolnego

 1. Nabór do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. Zofii Przewłockiej w Woli Gałęzowskiej obejmuje dzieci zamieszkałe w gminie Bychawa.
 2. Postępowanie rekrutacyjne do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej przeprowadza się w terminie od 10 kwietnia do 31 maja 2017r..
 3. Składanie dokumentów odbywa się w terminie od 10 kwietnia do 28 kwietnia 2017.
 4. Komisja rekrutacyjna rozpatruje wnioski w terminie do 9 maja 2017r.
 5. Ogłoszenie wyników rekrutacji poprzez wywieszenie list na tablicy ogłoszeń odbywa się w dniu 10 maja 2017r.
 6. Postępowanie uzupełniające odbywa się w terminie od 1 czerwca do 9 czerwca 2017r.
 7. Rodzic/prawny opiekun kandydata do oddziału przedszkolnego składa wniosek o przyjęcie dziecka do jednego wybranego przedszkola. We wniosku rodzic może wskazać dwie kolejne placówki (przedszkola lub oddziały przedszkolne w szkole podstawowej) jako placówki drugiego wyboru.
 8. Do oddziału przedszkolnego przyjmowane są dzieci w wieku od 3 do 6 lat, które od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym kończą 3 lata i do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym kończą 6 lat.
 9. Złożone w szkole wnioski rodziców o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej lub do placówki drugiego wyboru dyrektor szkoły przekazuje właściwym placówkom.

Kryteria naboru

 1. Dzieci do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej przyjmowane są w oparciu o liczbę punktów uzyskanych w zależności od spełnianych kryteriów. Kolejność zgłoszeń nie ma żadnego wpływu na przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego.
 2. Dzieci, które są mieszkańcami gminy Bychawa i będą realizować obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego, zgodnie z zapisem ustawy o systemie oświaty, mają zapewnione miejsca w placówkach oświatowych gminy Bychawa.
 3. Kryteria podstawowe:
  • pozostawanie rodziców/prawnych opiekunów w zatrudnieniu lub prowadzenie przez nich działalności gospodarczej lub pobieranie nauki w systemie dziennym – 4 punkty;
  • pozostawanie rodziny pod nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny – 3 punkty;
  • uczęszczanie rodzeństwa kandydata do przedszkola, oddziału przedszkolnego, szkoły – 2 punkty.
 4. Dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów rekrutacyjnych wymienionych w ust. 3 należy dostarczyć razem z wnioskiem o przyjęcie dziecka.
 5. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, oddział przedszkolny dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor szkoły przeprowadza postępowanie uzupełniające.
 6. Postępowanie uzupełniające powinno zakończyć się do końca sierpnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, na który jest przeprowadzane postępowanie rekrutacyjne.
 7. O przyjęciu dziecka do oddziału przedszkolnego w trakcie roku szkolnego decyduje dyrektor.

Terminarz postępowania rekrutacyjnego w roku szkolnym 2017/2018

Lp.

Rodzaj czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

Postępowanie rekrutacyjne

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola publicznego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

10.04.2017

godz. 8.00

28.04.2017

godz.14.00

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola publicznego i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

do 9 maja 2017

godz.14.00

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

10.05.2017

godz.14.00

4.

Potwierdzanie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

11.05.2017

godz. 8.00

19.05.2017

godz.14.00

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

31.05.2017

godz.14.00

Postępowanie uzupełniające

6.

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami

potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

1.06.2017

godz. 8.00

9.06.2017

godz.12.00

7.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych

i kandydatów niezakwalifikowanych

16.06.2017

godz.14.00

8.

Potwierdzanie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

16.06.2017

godz. 8.00

23.06.2017

godz.14.00

9.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

26.06.2017

godz.14.00

 

Kryteria naboru:

Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego.

Wniosek o przyjęcie do oddziału przedszkolnego.

Zdjęcia z wydarzenia

Inne aktualności

Wydarzenia

Życzenia Lubelskiego Kuratora Oświaty dla ósmoklasistów

Mirosław Stoczkowski
Drodzy Uczniowie, Rozpoczynacie dzisiaj swój pierwszy ważny egzamin; życzę, abyście go zdali możliwie najlepiej. Wierzę,...
Wydarzenia

Organizacja egzaminu ósmoklasisty

Mirosław Stoczkowski
EGZAMIN ÓSMOKLASISTY- INFORMACJE DLA UCZNIA INFORMACJE O SPOSOBIE ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU ÓSMOKLASISTY w roku...
Program wychowawczo-profilaktyczny

Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Zofii Przewłockiej w Woli Gałęzowskiej na podium w gminnych eliminacjach Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym

Mirosław Stoczkowski
Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Zofii Przewłockiej w Woli Gałęzowskiej uczestniczyli w gminnych eliminacjach Ogólnopolskiego Turnieju...
Program wychowawczo-profilaktyczny

Społeczność Szkoły Podstawowej im. Zofii Przewłockiej w Woli Gałęzowskiej uczciła rocznicę uchwalenia Konstytucji 3-Maja

Mirosław Stoczkowski
Dnia 3 maja 2024 r. uczniowie Szkoły Podstawowej im. Zofii Przewłockiej w Woli Gałęzowskiej wzięli...
Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

Wycieczka uczniów klas III i IV Szkoły Podstawowej im. Zofii Przewłockiej w Woli Gałęzowskiej: Literackie Spa i spotkanie z lokalną kulturą

Mirosław Stoczkowski
Uczniowie klas III i IV Szkoły Podstawowej im. Zofii Przewłockiej w Woli Gałęzowskiej uczestniczyli w...
Ekologia

Aktywna społeczność Szkoły Podstawowej im. Zofii Przewłockiej w ogólnopolskiej akcji Sprzątania Świata.

Mirosław Stoczkowski
W dniu 26 kwietnia 2024 r. społeczność Szkoły Podstawowej im. Zofii Przewłockiej włączyła się aktywnie...
Program wychowawczo-profilaktyczny

Uroczysta akademia z okazji 233. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja w Szkole Podstawowej im. Zofii Przewłockiej w Woli Gałęzowskiej

Mirosław Stoczkowski
W dniu 29 kwietnia 2024 roku społeczność Szkoły Podstawowej im. Zofii Przewłockiej w Woli Gałęzowskiej...
Wydarzenia

Wycieczka klas I i II do Bychawy

Mirosław Stoczkowski
Wprowadzenie dziecka w świat literatury już od najmłodszych lat jest ważnym elementem wychowania przez sztukę,...
Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

Spotkanie autorskie

Mirosław Stoczkowski
23 kwietnia w naszej szkole odbyło się wyjątkowe wydarzenie. Z okazji Światowego Dnia Książki i...
Pasje

Mistrzowie ortografii

Mirosław Stoczkowski
Nasi uczniowie odnieśli wielki sukces w konkursie ortograficznym, zdobywając 3 zaszczytne miejsca: Eliza Florek z...
Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

Zaproszenie na spotkanie autorskie z Dorotą Szczepańską

Mirosław Stoczkowski
23 kwietnia 2024 r. (wtorek) o godz. 10.15 odbędzie się spotkanie autorskie z Dorotą Szczepańską;...
Program wychowawczo-profilaktyczny

Dzień Świadomości Autyzmu w Szkole Podstawowej im. Zofii Przewłockiej w Woli Gałęzowskiej

Mirosław Stoczkowski
Dnia 8 kwietnia uczniowie i nauczyciele naszej szkoły obchodzili Dzień Świadomości Autyzmu. Międzynarodowe święto obchodzone...
Skip to content