Szkoła Podstawowa im. Zofii Przewłockiej w Woli Gałęzowskiej

Warsztaty z pedagogiem „Źródła motywacji do nauki oraz sposoby koncentracji w procesie uczenia się”

uczniowie w trakcie warsztatów

W dniu 22 października 2021 r. w Szkole Podstawowej im. Zofii Przewłockiej w Woli Gałęzowskiej odbyły się warsztaty dla uczniów klas 5-8. Prowadząca – Pani pedagog Magdalena Gąbka w ciekawy sposób zaprezentowała temat dotyczący „Źródeł motywacji do nauki oraz sposobów koncentracji w procesie uczenia się”

Zajęcia miały na celu pokazać uczniom konkretne techniki wspomagające pamięć i koncentrację oraz uświadomić skąd czerpać motywację do nauki, tak by stała się ona przyjemnością, a nie tylko nudnym obowiązkiem.

Pani pedagog wyjaśniła co ma wpływ na efekty nauki i jak do niej się dobrze przygotować. Podkreśliła, że ogromne znaczenie ma organizacja i systematyczność, ponieważ to one przede wszystkim wpływają na jakość pracy.

Uczniowie – szczególnie z klasy 7 i 8 z dużym zaangażowaniem i zainteresowaniem uczestniczyli w warsztatach. Wspólnie z p. pedagog szukali kreatywnych rozwiązań, by uzyskać być może lepsze efekty na egzaminie ósmoklasisty.

Uczestnicy spotkania otrzymali materiały wspomagające uczenie się oraz zestaw kilku technik motywacyjnych.

Dziękujemy Pani Magdalenie Gąbce za profesjonalne przygotowanie się do spotkania z młodzieżą, a Pani Dyrektor Agnieszce Kośkiewicz za nieustanną życzliwość i pomoc jakiej nam udziela.

22.10.2021, 1:59
Skip to content