Szkoła Podstawowa im. Zofii Przewłockiej w Woli Gałęzowskiej

Tydzień dla profilaktyki chorób zakaźnych

Spotkanie z pielęgniarką szkolną.

W ramach ogłoszonego przez MEiN, GiS i organizacje pozarządowe „Tygodnia dla profilaktyki chorób zakaźnych” w Szkole Podstawowej im. Zofii Przewłockiej w Woli Gałęzowskiej zostały przeprowadzone zajęcia poświęcone tematyce szeroko rozumianej profilaktyki i zdrowego stylu życia. Uczniowie, w ramach zajęć edukacji wczesnoszkolnej, przyrody i biologii obejrzeli film poświęcony w/w tematyce.

W ramach akcji Pani Barbara Stępniak pielęgniarka środowiskowa z ZOZ w Starej Wsi Drugiej przeprowadziła w każdej klasie pogadankę. Tematem pogadanki były między innymi zachowania prozdrowotne, zdrowy styl życia oraz znaczenie długości i jakości snu dla naszego samopoczucia.

15.09.2022, 12:00
Skip to content