Szkoła Podstawowa im. Zofii Przewłockiej w Woli Gałęzowskiej

REKRUTACJA DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO ORAZ DO KLASY I SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Zapraszamy do naszej szkoły - logo

REKRUTACJA

do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. Zofii Przewłockiej w Woli Gałęzowskiej

na rok szkolny 2023/2024

 

 1. Rodzice dzieci, które pierwszy raz zostaną zapisane do oddziału przedszkolnego składają wniosek o przyjęcie wraz z dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia spełniania kryteriów wymienionych we wniosku w terminie: od 6 lutego 2023 r. do 24 lutego 2023 roku.
 2. Wniosek należy złożyć w wymaganym terminie w siedzibie szkoły.
 3. Druki wniosku są dostępne w siedzibie szkoły.
 4. Przypominamy o obowiązku zgłaszania dzieci realizujących roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne.
 5. Wszelkie informacje można uzyskać pod numerem telefonu 815658023 lub w siedzibie Szkoły Podstawowej im. Zofii Przewłockiej w Woli Gałęzowskiej, Wola Gałęzowska 116a, 23-100 Bychawa.
 6. Zarządzenie Burmistrza Bychawy – przedszkole
 7. Wniosek_o_przyjecie_do_przedszkola_publicznego

 

KONTYNUOWANIE UCZĘSZCZANIA DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO

 

 1. Rodzice dzieci uczęszczających do oddziału przedszkolnego składają na rok szkolny 2023/2024 deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w naszej placówce.
 2. Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego jest dostępna w siedzibie szkoły.
 3. Termin składania deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego: od 30.01.2023 do 03.02.2023 roku.

REKRUTACJA

do klasy I w Szkole Podstawowej im. Zofii Przewłockiej w Woli Gałęzowskiej

na rok szkolny 2023/2024

 

Informacja dla rodziców dzieci siedmioletnich i  sześcioletnich o zasadach przyjmowania do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. Zofii Przewłockiej w Woli Gałęzowskiej w roku szkolnym 2023/2024.

Dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły

 1. Dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły podlegają postępowaniu rekrutacyjnemu.
 2. Rodzice dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły składają wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej wraz z dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia spełniania kryteriów wymienionych we wniosku w terminie: od 6 lutego 2023 r. do 24 lutego 2023 roku. Wzór wniosku do pobrania w siedzibie szkoły od dnia 6 lutego 2023 r.
 3. Wszelkie informacje można uzyskać pod numerem telefonu 815658023 lub w siedzibie Szkoły Podstawowej im. Zofii Przewłockiej w Woli Gałęzowskiej, Wola Gałęzowska 116a, 23-100 Bychawa.
 4. Zarządzenie Burmistrza Bychawy – szkoła

Dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły

 1. Obwód Szkoły Podstawowej im. Zofii Przewłockiej w Woli Gałęzowskiej obejmuje miejscowości: Wola Gałęzowska, Wola Gałęzowska Kolonia, Józwów, Gałęzów, Gałęzów Kolonia Druga, Kowersk.
 2. Obowiązkiem szkolnym w roku szkolnym 2023/2024 objęte są dzieci siedmioletnie zamieszkałe w obwodzie Szkoły Podstawowej im. Zofii Przewłockiej w Woli Gałęzowskiej, które przyjmuje się do szkoły na podstawie zgłoszenia. Wzór zgłoszeniado pobrania w siedzibie szkoły. Zgłoszenia przyjmowane są w terminie: od 30.01.2023 do 03.02.2023 roku.
 3. Na wniosek rodziców naukę w szkole podstawowej może także rozpocząć dziecko, które w danym roku kalendarzowym kończy 6 lat, jeżeli dziecko:
 • korzystało z wychowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym, w którym ma rozpocząć naukę w szkole albo
 • posiada opinię poradni psychologiczno – pedagogicznej  o możliwości rozpoczęcia  nauki w szkole podstawowej, wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno – pedagogiczną albo niepubliczną poradnię psychologiczno – pedagogiczną założoną zgodnie z art.168 oraz zatrudniającą pracowników posiadających kwalifikacje określone dla pracowników publicznych poradni psychologiczno – pedagogicznych.

 

 

Mirosław Stoczkowski

dyrektor szkoły

19.01.2023, 11:25
Skip to content