Szkoła Podstawowa im. Zofii Przewłockiej w Woli Gałęzowskiej

Powrót do szkoły od 17 maja 2021 r.

harmonogram powrotu do nauczania stacjonarnego

Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie!

Od dnia 17 maja 2021 r. klasy IV – VIII wracają do nauki w trybie hybrydowym.

Nie więcej niż 50% uczniów realizuje zajęcia stacjonarnie w szkole, 50% uczniów realizuje zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

W związku z tym organizacja nauki będzie wyglądała następująco:

  1. Zajęcia w klasach I – III odbywają się zgodnie z planem lekcji w sposób stacjonarny.
  2. Zajęcia w klasach IV – VIII odbywają się zgodnie z planem lekcji w trybie hybrydowym.
 

data

17-28 maja

 

Tryb hybrydowy 
 stacjonarnie

 zdalnie

17 pon. 4+5+7 6+8
18 wt. 4+6 5+7+8
19 śr. 4+5+7 6+8
20 czw. 5+6 4+7+8
21 pt. 6+7 4+5+8
24 pon. 5+6 4+7+8
25 wt. EGZAMIN EGZAMIN
26 śr. EGZAMIN EGZAMIN
27 czw. EGZAMIN EGZAMIN
28 pt. 7+8 4+5+6

Nauka  w szkole będzie odbywała się na zasadach znanych już z poprzedniego okresu z zachowaniem reżimu sanitarnego. Praca poszczególnych klas odbywać się będzie w oparciu o dotychczasowy tygodniowy plan lekcji. Uczestnikami zajęć stacjonarnych mogą być wyłącznie uczniowie zdrowi, których domownicy nie przebywają w izolacji w warunkach domowych. Obowiązują znane zasady: maseczka, dystans społeczny i dezynfekcja rąk.

Uczniowie powinni mieć własne przybory.

Zajęcia stacjonarne odbywać się będą w salach przydzielonych poszczególnym klasom.

Do szkoły nie mogą wchodzić rodzice. W przypadku indywidualnego spotkania z nauczycielem należy uprzednio umówić się mailowo lub telefonicznie.

  1. Zajęcia świetlicowe odbywają się zgodnie z obowiązującym w szkole harmonogramem.
  2. Dowożenie uczniów do szkoły odbywa się zgodnie z obowiązującym w szkole harmonogramem.
  3. W czasie nauczania stacjonarnego obowiązują wszystkie zalecenia sanitarne zgodnie z wytycznymi MEiN, MZ, GIS dla szkół.

Czekamy na Wasz powrót do szkoły 🙂

12.05.2021, 9:18
Skip to content