Szkoła Podstawowa im. Zofii Przewłockiej w Woli Gałęzowskiej

Powiatowy program profilaktyczny

Szkoła Podstawowa im. Zofii Przewłockiej w Woli Gałęzowskie realizuje w roku szkolnym 2014/2015 „Powiatowy program profilaktyczny w zakresie promowania i wdrażania prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie na lata 2014/2017”.

W ramach tego programu przeprowadziliśmy w dniu 15 czerwca 2015r. cykl spotkań dla uczniów, rodziców i nauczycieli.

Spotkania przeprowadzili specjaliści: Pani Aneta Łańska (Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie), Pani Elżbieta Konowałek (Komenda Miejska Policji w Lublinie), Pan Paweł Frąk (kurator sądowy) oraz pani Justyna Siek-Jacak (Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Bychawie).

Przedsięwzięcie składało się z dwóch części:

  1. Pogadanek dla uczniów klas I-III oraz IV-VI na temat specyfiki przemocy i działań profilaktycznych.
  2. Wykładów dla rodziców i nauczycieli na temat przyczyn, mechanizmów i skutków przemocy oraz form przeciwdziałania przemocy w rodzinie i szkole.

DSCN2484

DSCN2493

Serdecznie dziękujemy wymienionym osobom za przyjęcie zaproszenia do naszej szkoły i przeprowadzenie pogadanek i wykładów.

15.06.2015, 6:45