Szkoła Podstawowa im. Zofii Przewłockiej w Woli Gałęzowskiej

Konkurs plastyczny „Chemia w rolnictwie”

Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Zofii Przewłockiej w Woli Gałęzowskiej realizując Program Wychowawczy oraz Program Profilaktyki po raz kolejny uczestniczyli w konkursie plastycznym zorganizowanym przez grupę Azoty „Chemia w rolnictwie”.

W etapie szkolnym wyłoniono 6 prac, które zostały przesłane do siedziby Grupy Azoty.

Konkurs polegał na stworzeniu pracy plastycznej związanej z działalnością Grupy Azoty i obecnością jej produktów w rolnictwie. Inicjatywa skierowana była do uczniów klas 1-3 w całej Polsce.

Cele konkursu:

  • poszerzenie znajomości branży w jakiej działa Grupa Azoty wśród dzieci i młodzieży ze środowisk wiejskich;
  • uświadomienie uczniom związku produktów wytwarzanych przez Grupę Azoty z ich codziennym życiem;
  • wzmocnienie wizerunku Grupy Azoty oraz budowanie poczucia, że jej obecność stanowi istotną wartość dla otoczenia;
  • umożliwienie dzieciom zaprezentowania swojego talentu;

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali słodkie upominki od Pani Anny Dworak lokalnego przedstawiciela Grupy Azoty.

Dzieciom składamy serdeczne podziękowania za piękne prace.

Pani Zofii Walczak, Pani Elżbiecie Kursie oraz Pani Halinie Powęzkiej dziękujemy za przygotowanie i zachęcenie uczniów do udziału w konkursie.

12.01.2017, 5:11