Szkoła Podstawowa im. Zofii Przewłockiej w Woli Gałęzowskiej

Kalendarz

1. Rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018 04.09.2017r.
2. I zebranie rodziców 13.09.2017r.
3. Zebranie Rady Pedagogicznej 15.09.2017r.
4. Zebranie Rady Pedagogicznej 28.09.2017r.
5. Zebranie Rady Pedagogicznej 17.11.2017r.
6. II zebranie rodziców – informacja o ocenach i zachowaniu 22.11.2017r.
7. Zabawa Andrzejkowa 30.11.2017r.
8. Spotkanie opłatkowe 21.12.2017r.
9. Zimowa przerwa świąteczna 23.12-31.12.2017r.
10. Informacja o grożących ocenach niedostatecznych do 22.12.2017r.
11. Zabawa choinkowa 13.01.2018r.
12. Termin wystawiania ocen do 16.01.2018r.
13. Zakończenie I semestru 31.01.2018r.
14. Poinformowanie uczniów i ich rodziców o przewidywanych śródrocznych ocenach klasyfikacyjnych do 16.01.2018r.
15. Śródroczne klasyfikacyjne posiedzenie Rady Pedagogicznej 23.01.2018r.
16. III zebranie rodziców 15.02.2018r. godzina 15.00
17. Rada pedagogiczna podsumowująca 20.02.2018r. godzina 16.00
18. Ferie zimowe 29.01–11.02.2018
19. Zebranie analityczne Rady Pedagogicznej 12.04.2018r.
20. IV zebranie rodziców 17.04.2018r.
21. Wiosenna przerwa świąteczna 29.03-03.04. 2018
22. Informacja o grożących ocenach niedostatecznych do 11.05.2018r.
23. Festyn Rodzinny 17.06.2018r.
24. Termin wystawiania ocen do 05.06.2018r.
25. Poinformowanie uczniów i ich rodziców o przewidywanych  ocenach klasyfikacyjnych do 05.06.2018r.
26. Roczne klasyfikacyjne posiedzenie rady pedagogicznej. 12.06.2018r.
27. Rada Pedagogiczna podsumowująca 02.07.2018r.
28. Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 22.06.2018r.
29. Ferie letnie 23.06-31.08.2018
30. Egzaminy poprawkowe i klasyfikacyjne 20-24.08.2018r.
31. Rada Pedagogiczna 27.08.2018r.
32. Rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018 03.09.2018r.
33. Dni wolne od zajęć dydaktycznych (6 dni) 02.11.2017, 03.11.2017, 30.04.2018, 02.05.2018, 04.05.2018, 01.06.2018,
34. Konsultacje dla rodziców 1 wtorek miesiąca 1600