Szkoła Podstawowa im. Zofii Przewłockiej w Woli Gałęzowskiej

Kalendarz

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2018/2019

1. Rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019 03.09.2018r. godz. 900
2. I zebranie rodziców 12.09.2018r. godz. 1600
3. Zebranie Rady Pedagogicznej 14.09.2018r. godz. 1500
4. Zebranie Rady Pedagogicznej 15.11.2018r. godz. 1500
5. II zebranie rodziców – informacja o ocenach i zachowaniu 20.11.2018r. godz. 1600
6. Zabawa Andrzejkowa 29.11.2018r. godz. 1700
7. Spotkanie opłatkowe – godzina 12.00 21.12.2018r.
8. Zimowa przerwa świąteczna 22.12-31.12.2018r.
9. Informacja o grożących ocenach niedostatecznych do 21.12.2018r.
10. Zabawa choinkowa 15.00 – 20.00 26.01.2019r.
11. Termin wystawiania ocen do 21.01.2019r.
12. Zakończenie I semestru 31.01.2019r.
13. Poinformowanie uczniów i ich rodziców o przewidywanych śródrocznych ocenach klas. do 21.01.2019r.
14. Śródroczne klasyfikacyjne posiedzenie Rady Pedagogicznej 29.01.2019r. godz. 1500
15. III zebranie rodziców 05.02.2019r. godz. 1600
16. Rada pedagogiczna podsumowująca 07.02.2019r. godz. 1500
17. Ferie zimowe 11.02–24.02.2019r.
18. Zebranie analityczne Rady Pedagogicznej 09.04.2019r. godz. 1500
19. IV zebranie rodziców 02.04.2019r. 
20. Egzamin ósmoklasisty język polski – 15.04. 2019

godz. 9:00 – 120 min.

matematyka – 16.04.2019

godz. 9:00 – 100 min.

język angielski  – 17.04.19

godz. 9:00 – 90 min.

21. Wiosenna przerwa świąteczna 18.04-23.04. 2019r.
22. Informacja o grożących ocenach niedostatecznych do 14.05.2019r.
23. Festyn Rodzinny 16.06.2019r.
24. Termin wystawiania ocen do 07.06.2019r.
25. Poinformowanie uczniów i ich rodziców o przewidywanych  ocenach klasyfikacyjnych do 07.06.2019r.
26. Roczne klasyfikacyjne posiedzenie rady pedagogicznej. 14.06.2019r. godz. 1500
27. Rada Pedagogiczna podsumowująca 02.07.2019r. godz. 1000
28. Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 21.06.2019r.
29. Ferie letnie 22.06-31.08.2019r.
30. Egzaminy poprawkowe i klasyfikacyjne 26-31.08.2019r.
31. Rada Pedagogiczna 31.08.2019r. godz. 1200
32. Rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020 02.09.2019r. godz. 900
33. Dni wolne od zajęć dydaktycznych (8 dni) 31.10.2018, 02.11.2018, 15-17.04.19, 29.04.2019, 30.04.2019, 02.05.2019,
34. Konsultacje dla rodziców 1 wtorek miesiąca 1600