Szkoła Podstawowa im. Zofii Przewłockiej w Woli Gałęzowskiej

Kalendarz

Kalendarz roku szkolnego 2022.2023

 

Kalendarz roku szkolnego 2022/2023

1. Rozpoczęcie roku szkolnego 2022/2023 01.09.2022r. godz. 1000
2. I zebranie rodziców 12.09.2022r. godz. 1500
3. Zebranie Rady Pedagogicznej 15.09.2022r. godz. 1500
4. Próbny egzamin ósmoklasisty (I) 15-17.11.2022 r.
5. Zebranie Rady Pedagogicznej 16.11.2022r. godz. 1500
6. II zebranie rodziców – informacja o ocenach i zachowaniu 18.11.2022r. godz. 1500
7. Omówienie wyników próbnego egzaminu ósmoklasisty (rodzice i nauczyciele), zebranie rodziców uczniów klasy 8 23.11.2022 r.
8. Spotkanie opłatkowe 22.12.2022 r.
9. Zimowa przerwa świąteczna 23.12-31.12.2022r.
10. Informacja o grożących ocenach niedostatecznych do 22.12.2022r.
11. Termin wystawiania ocen do 13.01.2023r.
12. Zakończenie I semestru 31.01.2023r.
13. Poinformowanie uczniów i ich rodziców o przewidywanych śródrocznych ocenach klas. do 13.01.2023r.
14. Śródroczne klasyfikacyjne posiedzenie Rady Pedagogicznej 31.01.2023r. godz. 1500
15. III zebranie rodziców 02.02.2023r. godz. 1500
16. Rada pedagogiczna podsumowująca 08.02.2023r. godz. 1500
17. Ferie zimowe 16.01–29.01.2023r.
18. Próbny egzamin ósmoklasisty (II) 1-3.03.2023 r.
19. Zebranie analityczne Rady Pedagogicznej 04.04.2023r. godz. 1500
20. IV zebranie rodziców 13.04.2023r.
21. Wiosenna przerwa świąteczna 06.04-11.04.2023r.
22. Próbny egzamin ósmoklasisty (III) 24-26.04.2023 r.
23. Informacja o grożących ocenach niedostatecznych do 15.05.2023r.
24. Próbny egzamin siódmoklasisty 15-17.05.2023 r.
25. Egzamin ósmoklasisty język polski – 23.05. 2023

godz. 9:00 – 120 min.

matematyka – 24.05.2023

godz. 9:00 – 100 min.

język angielski  – 25.05.2023

godz. 9:00 – 120 min.

26. Termin wystawiania ocen do 10.06.2023r.
27. Poinformowanie uczniów i ich rodziców o przewidywanych  ocenach klasyfikacyjnych do 01.06.2023r.
28. Roczne klasyfikacyjne posiedzenie rady pedagogicznej. 14.06.2023r. godz. 1500
29. Rada Pedagogiczna podsumowująca 30.06.2023r. godz. 1000
30. Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 23.06.2023r.
31. Ferie letnie 24.06-31.08.2023r.
32. Egzaminy poprawkowe i klasyfikacyjne 28-31.08.2023r.
33. Rada Pedagogiczna 25.08.2023r. godz. 900
34. Rozpoczęcie roku szkolnego 2022/2023 01.09.2023r. godz. 900
35. Dni wolne od zajęć dydaktycznych (8 dni) 31.10.2022,

02.11.2022,

02.05.2023,        

23-25.05.2023,

26.05.2023

09.06.2023,  

36. Konsultacje dla rodziców Zgodnie                              z zamieszczonym harmonogramem
Skip to content