Szkoła Podstawowa im. Zofii Przewłockiej w Woli Gałęzowskiej

Kalendarz

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2021/2022

1. Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022 01.09.2021r. godz. 1000
2. I zebranie rodziców 10.09.2021r. godz. 1500
3. Zebranie Rady Pedagogicznej 15.09.2021r. godz. 1500
4. Zebranie Rady Pedagogicznej 17.11.2021r. godz. 1500
5. II zebranie rodziców – informacja o ocenach i zachowaniu 18.11.2021r. godz. 1500
6. Spotkanie opłatkowe ———————–
7. Zimowa przerwa świąteczna 23.12-31.12.2021r.
8. Informacja o grożących ocenach niedostatecznych do 22.12.2021r.
9. Termin wystawiania ocen Do 21.01.2022r.
10. Zakończenie I semestru 31.01.2022r.
11. Poinformowanie uczniów i ich rodziców o przewidywanych śródrocznych ocenach klas. do 14.01.2022r.
12. Śródroczne klasyfikacyjne posiedzenie Rady Pedagogicznej 27.01.2022r. godz. 1500
13. III zebranie rodziców 02.02.2022r. godz. 1500
14. Rada pedagogiczna podsumowująca 08.02.2022r. godz. 1500
15. Ferie zimowe 14.02–25.02.2022r.
16. Zebranie analityczne Rady Pedagogicznej 06.04.2022r. godz. 1500
17. IV zebranie rodziców 11.04.2022r. godz. 1500
18. Egzamin ósmoklasisty język polski – 24.05. 2022

godz. 9:00 – 120 min.

matematyka – 25.05.2022

godz. 9:00 – 100 min.

język angielski  – 26.05.2022

godz. 9:00 – 120 min.

19. Wiosenna przerwa świąteczna 14.04-19.04. 2022r.
20. Informacja o grożących ocenach niedostatecznych do 13.05.2022r.
21. Termin wystawiania ocen do 10.06.2022r.
22. Poinformowanie uczniów i ich rodziców o przewidywanych  ocenach klasyfikacyjnych do 01.06.2022r.
23. Roczne klasyfikacyjne posiedzenie rady pedagogicznej. 15.06.2022r. godz. 1500
24. Rada Pedagogiczna podsumowująca 30.06.2022r. godz. 1000
25. Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 24.06.2022r.
26. Ferie letnie 25.06-31.08.2022r.
27. Egzaminy poprawkowe i klasyfikacyjne 22-26.08.2022r.
28. Rada Pedagogiczna 26.08.2022r. godz. 900
29. Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022 01.09.2022r. godz. 900
30. Dni wolne od zajęć dydaktycznych (8 dni) 15.10.2021,

12.11.2021,

07.01.2022,         

24-25.05.2022, 02.05.2022, 17.06.2022,  

31. Konsultacje dla rodziców do uzgodnienia z nauczycielem
Skip to content