Szkoła Podstawowa im. Zofii Przewłockiej w Woli Gałęzowskiej

Bezpieczna szkoła – bezpieczny uczeń. Spotkanie z policjantem.

spotkanie z policjantem dzieci z podstawówki

W naszej szkole duży nacisk kładziemy na bezpieczeństwo oraz edukację związaną z bezpieczeństwem dzieci. Pod koniec każdego roku kalendarzowego dzieci oddziału przedszkolnego oraz uczniowie klas I-III poznają zasady bezpiecznego zachowania na drodze w okresie zimowym  W ramach spotkania edukacyjno-profilaktycznego i z własnej inicjatywy odwiedził nas dzielnicowy Komisariatu Policji w Bychawie mł. asp. Grzegorz Maciąg.

Tematem pogadanki, która odbyła się w dniu 12 grudnia 2019r. były „Bezpieczne zachowania dzieci”. Funkcjonariusz przypomniał zasady bezpiecznego poruszania się po drodze, zachęcał do wyposażenia ubiorów i plecaków w elementy odblaskowe. Podkreślił ich ważną rolę. Przestrzegał najmłodszych przed zabawami w pobliżu jezdni oraz wyjaśnił jak należy postępować podczas zagrożeń, które mogą zaistnieć podczas zabawy w domu lub na podwórku.

Dziękujemy Panu Grzegorzowi Maciągowi za przeprowadzenie spotkania.

12.12.2019, 3:09
Skip to content